Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 14:22:56

05/12/2007 4:27:47 pm
Expressen. Tydligen lämnar den politiske chefredaktören PM Nilsson och debattredaktören Leo Lagercrantz Expressen. De ska ägna sig åt ett nytt entreprenörsprojekt inom media. Ska bli intressant att följa. Skälet till att jag åter tänkte ta upp Expressen var dock inte detta, utan återigen Svend Dahls ledarkommentar till min bok. Så här skrev som bekant Svend:

"För några år sedan var det Nya Zeeland som var inne. Nu är det oftare Estland och Slovakien, vars ekonomiska reformer lyfts fram som förebilder. Så är det exempelvis när näringslivsideologen Johnny Munkhammar skriver en handbok för systemskiften. Men jag tvivlar på att länder som Estland och Slovakien kan tjäna som förebild för politiker som vill förändra etablerade välfärdsstater."

Budskapet i min bok - att reformer är möjliga av det enkla skälet att de har genomförts på en rad platser - avfärdas med att länderexemplen är irrelevanta. Jag har förvisso redan upplyst läsaren om att de länder jag främst fokuserar är Irland, Storbritannien, Spanien, Nederländerna, Schweiz, Danmark, Sverige, USA, Nya Zeeland och Island. Men när jag nämner just Estland och Slovakien påpekar jag i boken dessutom följande:

"The starting-point for these countries in the early 1990s was very different from the situation in most other OECD countries today. They were poor and the old system was obviously totally incapable of delivering anything but problems. Still, there are reasons to take a look at these countries in a reform perspective today. First of all to see which policies actually work; what direction reforms should have. Second, there are strategic lessons: despite the great problems 15 years ago, there were obstacles to reform, uncertainty about the direction and speed and it was hard to know where to begin. Third, since a main cause for the economic problems not least in Western Europe has been excessive state intervention in the economy, the causes of the problems in Eastern and Central Europe were similar, though of a different degree. Ivan Miklos, former Finance Minister of Slovakia, thinks that there is a lot to learn for the West: ′The areas that need reform, such as social security systems, labour markets, welfare services, are largely the same and the reasons for the problems are similar.′"

Detta behöver man inte hålla med om. Men att ge sken av att jag inte har tagit upp frågan om jämförbarhet är inkorrekt. Som sagt, det kan vara bra att läsa böcker innan man recenserar dem.

<-- Home
RSS 2.0