Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 13:46:06

06/12/2007 1:43:23 pm
Handelsresande? Proffstyckare? Idag publiceras en intervju med undertecknad i Dagens Industri om det nya företaget, med den föga korrekta titeln "proffstyckare" i rubriken. Dock en informativ artikel i övrigt. (Ej på nätet.) Tidningen Resumé har också en nyhet med intervju om företaget, där det står att företaget är en "rådgivningsbyrå", vilket nog är en bra benmämning. Undertecknad kallas "handelsresande i idéer och strategi", i sak helt korrekt. (Ej på nätet.)

<-- Home
RSS 2.0