Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:30:30

07/12/2007 10:07:43 am
Med en papegojas envishet... Ibland lär man sig saker om sig själv. Jag har till exempel insett att jag sällan släpper ens små saker som har blivit fel. Således kort åter till Expressen och Svend Dahls kommentarer till min bok. (Där kan förvisso envisheten delvis bero på att frågan om inlägg av undertecknad inte ens kommenteras.) Svend skrev:

"I boken "The Guide to Reform" ställer Munkhammar den intressanta frågan om vad som krävs för att som politiker lyckas med ekonomiska reformer och samtidigt bli omvald. Men han missar en sak. Man måste utgå ifrån det samhälle som finns, inte från ideologiska modeller."

Så här står i bokens inledning:

"Reform facilitates change, progress and wealth creation. I think most people agree that this aim is important, and one can always have a fruitful discussion about what the exact policies for achieving it might be. There is not just one way ahead but numerous ones. The bottom line is that it should be in everyone′s prime interest to support reform. ...

This does not mean that it is self-evident in every single case how the conditions for progress can improve. Neither is there any fixed type of society that would be perfect, nor only one model that can work. It is a complex world, and one may see the direction but not every single step forward. In the real world, countries have vastly different cultures, historic experiences and political systems. There is no utopia that should or could be pursued ? change must be stepwise ? but there are general principles."


Om man kommenterar en bok som man inte har läst blir det liksom extra pinsamt att angripa just de punkter som är väl behandlade i boken. Punkt. Nog om detta. Nu har jag tjatat klart.

<-- Home
RSS 2.0