Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 06:04:45

13/12/2007 10:23:12 am
Röd avgång. Inger Efraimsson framställde sin avgång som ordförande för Försäkringskassan som en protest mot regeringens politik. Hon benämnde den "otäck" och var kritisk mot de förändringar inom socialförsäkringarna som gör det mer lönsamt att arbeta. Efraimsson är tidigare ordförande i ett av de rödare fackförbunden, SKTF.

Det är rätt att avgå när man inte kan utföra det uppdrag man har från uppdragsgivarna. Men det är också illustrativt för det samhälle vi lämnar bakom oss. På post efter post under år hade socialdemokraterna satt sina mest trogna. Även inom det som skulle vara en neutral förvaltning. När de avgår för att de inte kan genomföra en annan politik visar det hur partipolitiserat samhället var.

Erik Åsbrink, som efterträder henne, är förvisso också socialdemokrat. Men han kan inte bara tänka själv utan står också för sina egna uppfattningar. Detta framgick inte minst när han avgick som finansminister. Och uppenbarligen har han inga problem med att genomföra den här regeringens politik.

<-- Home
RSS 2.0