Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 02:58:16

14/12/2007 11:06:56 am
Världen väntar inte. Imorse närvarade undertecknad på presentationen av Gunnar Hökmarks nya bok "Världen väntar inte". En personlig och reflekterande men också faktarik bok om behovet av förändring i nya tider. Läsvärt - inte minst för rikspolitiker från olika partier, som alltid riskerar fokusera väl mycket på händelserna för dagen.

<-- Home
RSS 2.0