Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:29:15

18/12/2007 11:01:40 am
I Expressen: Internationella trenden talar helt för Reinfeldt. I dagens Expressen har undertecknad en debattartikel med budskapet att utdömandet av regeringen Reinfeldt är kortsiktigt och bortser från internationell erfarenhet. Detta bygger på erfarenheter från det dussin industrialiserade länder som har genomfört omfattande reformer. I land efter land har det initiala missnöjet med reformer övervunnits och de ekonomiska och sociala resultaten ofta överträffat förväntningarna - och regeringarna har blivit omvalda. I artikeln lyfter jag särskilt fram reformer i Irland, Nya Zeeland, Australien, USA, Spanien, Storbritannien och Nederländerna.

Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0