Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 06:16:33

18/12/2007 11:45:48 am
Seger för fri rörlighet, konkurrens och välstånd. EG-domstolens tydliga dom idag i det så kallade Vaxholmsmålet har mycket stor betydelse. Den konstaterar att Byggnads blockad av det lettiska företaget Laval var otillåten eftersom den står i strid med EU:s fria rörlighet.

Med detta bekräftas just att den fria rörligheten i EU är fundamental - och att den också omfattar medborgare från de nya medlemsländerna. Därmed bekräftas också rätten att stå utanför en organisation och ett givet kollektivavtal.

Detta får effekter. Utländska företags möjligheter att erbjuda tjänster inom Sverige ökar. Handeln med tjänster har länge släpat efter handeln med varor - det kan successivt ändras. Och tjänsteproduktionen kan genomgå det lyft som industrin har gjort.

Det produceras varken bananer eller DVD-spelare i Sverige. Andra har gjort det och vi har importerat - för att istället satsa på det vi gör bäst. Liknande kan nu ske med tjänster. Detta är ett stort steg framåt för Sveriges möjligheter.

Läs EG-domstolens pressmeddelande här - >

<-- Home
RSS 2.0