Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:18:23

20/12/2007 10:44:25 am
Den kapitalistiska högskattestaten? Med boken "Den kapitalistiska välfärdsstaten" - som jag har läst större delen av - har Andreas Bergh gjort en viktig insats. Han visar tydligt vad som gjorde Sverige rikt, vad som skapade 20 år av problem och vad som sedan gav Sverige ny fart. Och det är i hög grad en fråga om graden av ekonomisk frihet.

Detta är inte bara en fråga om historia, utan har mycket stor betydelse idag, och för den politiska debatten. Borgerliga företrädare måste inse att mycket går bra i Sverige, tack vare reformer, och att det som behövs är fortsatta reformer. Socialdemokratin har fel i att det går bra för Sverige tack vare den traditionella välfärdsstaten - det går bra för att vi har reformerat bort från den.

I detta ligger också Berghs dilemma. I ivern att undvika att bli placerad i ett fack av nyliberala ekonomer vill han ge sken av att försvara välfärdsstaten. Det gör han dock inte. Hela det omfattande reformregister han beskriver innebär att vi närmast definitionsmässigt har lämnat många av de traditionella delarna av välfärdsstaten bakom oss. Detta medgav han också på ett gemensamt arrangemang vi hade och påpekade att ett bättre begrepp vore "högskattestaten". Medges - men då faller också bokens titel.

<-- Home
RSS 2.0