Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 04:21:59

20/12/2007 10:53:48 am
Statsministerns jultal. Igår närvarade undertecknad på statsminister Fredrik Reinfeldts numera traditionsenliga jultal, på Kulturhuset. Talet var dock allt annat än ett traditionellt politiskt tal. Reinfeldt berättade om ett antal personer han har träffat på sina resor - personer som har råkat mycket illa ut. Han beskrev deras problem i detalj och med betydande engagemang. Inte vare sig medialt - med ett litet undantag om rekrytering av ny rikspolischef - eller politiskt, men vardagsnära och manande till eftertanke.

Underligt nog framför han dock ofta i bisatser kritik mot olika aktörer som går ut på att han är missförstådd. Här var det fråga om att bemöta dem som i all välmening har efterfrågat en "berättelse om Sverige". "Det här är min berättelse om Sverige", underströk Reinfeldt, som om åhörarna inte har fattat eller önskat sig fel berättelse. Ger tyvärr en defensiv och gnällig bismak efter ett annars intressant och sympatiskt tal. Själv är jag övertygad om att berättelsen måste innehålla både starka bilder av dagens Sverige och sammanhängande idéer om resans riktning och mål.

<-- Home
RSS 2.0