Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:17:49

21/12/2007 11:02:37 am
Intakt välfärdsstat? Har Sverige lika mycket välfärdsstat idag som för 20 år sedan, trots att vi har liberaliserat mer än de flesta länder? Andreas Bergh bemöter min synpunkt på sin blogg och jag svarar på plats. Läs här.

<-- Home
RSS 2.0