Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 01:35:51

27/12/2007 11:54:02 am
Avslöjande. I Dagens Nyheter Ekonomi idag finns en intervju med finansminister Anders Borg. Rubriken är: "Nya reformer går före sänkt skatt". Ett fantastiskt förledande språkbruk. Intrycket ges att sänkta skatter inte skulle vara just reformer. (Och att de sänkningar på 77-78 miljarder som har gjorts hittills av regeringen därmed inte skulle vara det.) Det är att ge makten över språket, och därmed över tanken och politiken, till dem som motsätter sig skattesänkningar. Källan till rubriken är förstås oklar. Men det är talande för hur det inte har skett något regeringsskifte i tankevärlden. Självklart är sänkta skatter också reformer. Till och med bland de viktigaste.

<-- Home
RSS 2.0