Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 14:20:22

27/12/2007 12:51:49 pm
Starka Pippi. Det uppmärksammas för fullt att Astrid Lindgren skulle ha fyllt 100 år om hon hade varit i livet. För egen del har jag tack vare min dotter återupptäckt Pippi Långstrump. Det är onekligen en fantasifull, levnadsglad och intressant berättelse. Pippi bor ensam i ett förfallet hus utan föräldrar och kunde lätt ha beskrivits som "svag" och i behov av allsköns statliga instanser. Men icke. Hon är världens starkaste flicka som lever fritt och glatt och andra barn ser upp till henne. De statliga representanter som vill ta över porträtteras som förmyndare och förlorar till slut. Ingen dålig förebild!

<-- Home
RSS 2.0