Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:40:30

28/12/2007 9:30:21 am
Mona, Kungen och Strindberg. Nog var det lite underligt att i dagens Nyhetspanel på TV4 resonera om ämnena ovan och inte Benazir Bhutto. Dådet är en attack på möjligheterna till demokrati i Pakistan. Och det illustrerar att detta är inte en konflikt mellan väst och islam utan inom islam. Men många andra diskuterar å andra sidan detta ämne just nu. Förr eller senare kan den lättsamma nyårspanelen ses här.

<-- Home
RSS 2.0