Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 02:48:48

22/01/2008 10:42:19 pm
Gripenstedt. Sverige var ett länge ett fattigt och orättvist samhälle, men sedan kom socialdemokraterna och omfördelade från rik till fattig och Sverige blev ett välfärdsland. Ungefär så må det stå i den offentliga skolans historieböcker, men det blir inte mer sant för det.

Inkomsten per person i genomsnitt i Sverige är ungefär femton gånger högre idag än i mitten av 1800-talet. Det kan inte uppnås med omfördelning - då förblir ju snittet detsamma. Sveriges välstånd, precis som alla andra länders, har skapats. Av idéer och arbete i företag som har konkurrerat på en marknad.

En betydande del av förutsättningarna för 100 år av tillväxt lades av den liberale finansministern Johan August Gripenstedt under 1850- och 1860-talen. Fri rörlighet, fri konkurrens, ny valuta, fritt bankväsende, järnvägar... Listan är lång över reformer han lyckades genomdriva - av större positiv betydelse än någon efterträdare.

Per T Ohlssons bok om Gripenstedt är en spännande berättelse. Gripenstedt genomdrev avgörande reformer, men var också en tuff maktspelare. Och han var en bräcklig person med ständiga hälsoproblem. Men han förmådde se runt hörnet och driva igenom sina förslag.

Läs mer och betsäll boken här - >

<-- Home
RSS 2.0