Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 10:57:10

23/01/2008 4:19:49 pm
Alla vinner på vinst. Är just nu på tåget tillbaka från Örebro. Har talat om vinst på Småföretagsdagarna i Örebro, inom ramen för en debatt som Företagarna anordnade. En trevlig och intressant diskussion. Forskaren Karl Palmås ville inrätta en ny sorts företag, "sociala företag", som inte är tillåtna att sträva efter vinst. Enligt min mening med obefintliga argument. Alla vinner på företags möjlighet att sträva efter vinst i fri konkurrens - företagare, ägare, medarbetare, konsumenter. Vinstens storlek är måttet på hur väl företaget har mött konsumenternas efterfrågan.

<-- Home
RSS 2.0