Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 01:59:27

23/01/2008 4:16:56 pm
Finansminister Borg om min bok. Igår höll tydligen finansminister Anders Borg ett middagsanförande på ett årligt stort arrangemang av SNS. Enligt referat ägnade han sig åt att tala om "The Guide to Reform" på ett mycket positivt vis och ska ha beskrivit den som "lysande". Förhoppningsvis kommer jag att få detta återgivet mer i detalj. Positivt - på många sätt.

<-- Home
RSS 2.0