Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 09:39:14

01/02/2008 1:56:45 pm
Ledare och kolumner i Entreprenör. Idag utkom tidningen Entreprenör med sitt första nummer hittills under 2008. Den kommer ut tio gånger per år med en upplaga på cirka 60 000. Tidningen innehåller en ledare och en kolumn av undertecknad, som från och med nu medverkar i ledarredaktionen.

Läs Entreprenör 1 2008 här - >

<-- Home
RSS 2.0