Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 02:54:08

10/02/2008 11:22:19 am
I Politiken. I den danska dagstidningen Politiken skrev Martin Ejner Hansen härom dagen en lång debattartikel utifrån slutsatserna i min bok - där han rekommenderar den till alla danska politiker. Läs artikeln här.

<-- Home
RSS 2.0