Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 14:09:14

18/12/2004 1:06:02 pm
Perssonpengar och Reinfeldtresurser? I en debattartikel i Dagens Nyheter igår berättade Moderatledaren Fredrik Reinfeldt - efter en lång inledning om jul, kristendom och familj - att hans parti vill öka statsbidragen ytterligare fem miljarder mer till kommunerna än regeringen. Fakta är att blott ca 25 % av de offentliga utgifterna går till välfärdstjänster; vård, omsorg och skola, medan över 40 % är transfereringar, i form av socialförsäkringar och bidrag. Att förstärka välfärdstjänsterna på transfereingarnas bekostnad kan ha goda skäl, inte minst finns nog stöd bland medborgarna för denna prioritering. Men mer skattepengar till offentliga monopol är verkligen inte något huvudrecept för bättre välfärd. Att hälla pengar i monopol är lite som att hälla vatten i ett durkslag. Det är trots allt modellen att det offentliga ska äga, driva och finansiera allt som är felet. Vägen till bättre välfärd heter fri konkurrens, privat företagande, fri finansiering. Då kan vi både öka de totala resurserna till välfärd och få mer tjänster per krona. Reinfeldts moderater är så rädda för att utmålas som alltför förändringsbenägna av den mäktiga maskin som är deras motståndare att de helt avstår från att resonera om grundproblemen och de vägar som faktiskt finns till ett bättre välfärdssamhälle. Istället accepterar de en felaktig socialdemokratisk problembeskrivning och receptet till lösningar blir lika fel. Glöm inte att Bush vann valet i USA trots att han lyfte fram reformer av Social Security, vilket är kontroversiellt där också.
Läs debattartikeln - >

<-- Home
RSS 2.0