Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 03:57:59

11/02/2008 11:57:13 am
Arrangemang med Dinkelspiel. Hill & Knowlton kommer att ha ett arrangemang den 20 februari med utgångspunkt i min bok, där förre handelsministern Ulf Dinkelspiel och Fp:s socialpolitiske talesman Tobias Krantz kommenterar. Rubriken är "Venus och Mars?", vilket syftar på politik och näringsliv. Det är två helt skilda arenor, med olika regler och incitament. Därför står ofta företagare oförstående inför politiken, som upplevs som irrationell. Men den följer bara en annan rationalitet - och ibland leder de politiska incitamenten till att politiker effektivt verkar för reformer. Vilka är dessa politiska incitament?

Läs inbjudan här - >

<-- Home
RSS 2.0