Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 13/04/2024, 13:50:54

12/02/2008 11:32:30 am
Bättre avstå från början. Regeringen drar nu tillbaka förslaget att förbjuda privata ersättningar över 75 procent av inkomsten vid sjukdom. Det är välkommet, bland annat av skäl som undertecknad utvecklade i en debattartikel i Dagens Industri härom veckan. Många har haft kritiska synpunkter och det är då välkommet att en regering kan ändra sig.

En intressant poäng är möjligen att detta är en sorts omvända världen. Ofta lägger reformregeringar fram förslag som är väldigt principfasta och möter motstånd från nyttomaximerande särintressen. Nu var det regeringen som lade fram ett nyttomaximerande förslag i strid med viktiga principer och aktörerna i debatten som bidrog till att detta drogs tillbaka.

Återstår nu att se om detta kan bana väg för ett mer långsiktigt arbete med en omfattande reform av socialförsäkringarna, av liknande typ som pensionsreformen.

<-- Home
RSS 2.0