Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 13:37:01

20/02/2008 10:02:23 am
Munkemarxisme? Den danska tidskriften Kommunikationsforum har i dagens nummer en längre intervju med undertecknad. På många sätt utförlig och intressant, med fokus på hur politiker bör kommunicera reformer och hantera media. Min danska är möjligen något för bristfällig för att riktigt begripa rubriken...

Uppdatering: Journalisten, Christoph Burmester, mailade undertecknad och förklarade att uttrycket syftar på en rigid uppfattning av världen - i detta fall att inte se reformers potential.

Läs hela intervjun här - >

<-- Home
RSS 2.0