Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 02/12/2023, 13:44:00

22/02/2008 11:35:26 am
Reformdebatt. Gårdagens debatt med Andreas Bergh och undertecknad blev både trevlig och innehållsrik. Frågan var vilka reformer som är viktigast i Sverige, inte minst för att öka friheten. Med andra ord en utgångspunkt som inte bara handlar om historiska erfarenheter, internationella lärdomar och reformstrategi - utan också principer.

Förvisso finns ett antal likheter mellan våra analyser och förslag - till exempel om behovet av att liberalisera arbets- och bostadsmarknaderna. Den gemensamma nämnaren är nog att våra slutsatser sammanfaller när det finns belägg för att reformer ökar samhällsnyttan.

Skillnaden finns i principerna. Där Andreas säger att han aldrig har något principiellt emot statliga ingrepp säger jag att sådana måste vara sista utvägen. När Andreas säger att alla måste ha omsorg på äldre dagar så det är lika bra att staten sköter det säger jag att man måste få välja mellan stat, marknad eller familj.

Enligt en sorts extrem ekonomism i Bengt Westerbergsk anda antas fortfarande att staten kan och bör räkna ut det bästa utfallet för samhället. Offren på vägen blir friheten och principerna. Då får man förslag om förbud mot privata sjukförsäkringar för att arbetsutbudet ska öka 0,2 procent till.

Jag anser att det finns starka belägg för att ett samhälle där medborgarna tilltros förmågan att styra sina liv i hög grad också blir ett ekonomiskt starkt samhälle. Men även om det statsstyrda samhället skulle uppnå detta mål i högre grad är jag beredd att betala priset. Denna punkt kan vara en av de bakomliggande skillnaderna i gårdagens debatt.

<-- Home
RSS 2.0