Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 15:17:16

25/02/2008 10:07:17 am
Vattendelare. Ska bli mycket intressant att se hur feministerna reagerar på förslaget att göra mönstringen obligatorisk även för kvinnor. Det är per definition ett förslag som ökar jämställdheten. (Att detta varken borde vara obligatoriskt för män eller kvinnor är i detta sammanhang en annan sak.)

<-- Home
RSS 2.0