Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 14:54:06

19/12/2004 7:36:53 pm
Niklas Ekdal om min bok. Idag skriver Dagens Nyheters politiske redaktör Niklas Ekdal om min bok. Han jämför den med en annan bok på liknande tema, "Forma framtiden" från Institutet för framtidsstudier. Ekdal anser att jag har bättre förslag för framtidens välfärd.
Läs artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0