Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:11:12

27/02/2008 10:35:08 am
Bloggvänstern. Vänstern kan inte längre ljuga på kultursidorna i dagstidningar, i hög grad tack vare Internet i allmänhet och bloggar i synnerhet. Sanningen kommer fram. Något motvilligt har således vänstern också tagit sig ut på den fria arena som dessa medier innebär. I det sammanhanget är numera ett ganska vanligt fenomen att de avstår från att argumentera för sin vanliga socialism. Istället gömmer de sig bakom parodier av vad de försöker få att verka vara liberala bloggare. Och de försöker så intensivt vara roliga och träffsäkra, oftast utan påtaglig framgång.

Här är ett exempel på en sådan. I detta senaste inlägg försöker han skämta med min poäng om vikten av valfrihet i välfärden om man får behålla sina egna pengar. Jag skrev att om man "inte (vill) ha statlig sjukförsäkring kan man spara, investera, köpa privat, arvodera farmor - eller något annat". Han får det till att jag hyllar äldre tiders huskurer. Lite småkul. Min poäng var dock i det fallet att ens barn kanske blir sjukt och man kan arvodera farmor att vara hemma. Detta istället för statliga s k VAB-dagar.

Kanske man varken bör kommentera fiktiva personer eller skämtargument. Men sakfrågan är viktig nog för att upprepa poängen en gång till.

<-- Home
RSS 2.0