Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 01:13:10

04/03/2008 2:02:12 pm
Timbro 30. I år fyller Timbro 30, vilket antagligen kommer att uppmärksammas på olika sätt. Det är tre decennier av framgångsrik idéutveckling och påverkan på samhällsutvecklingen. Timbros VD Maria Rankka intervjuas i senaste numret av Axess om Timbro idag, läs här.

<-- Home
RSS 2.0