Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 06:24:51

20/12/2004 10:22:06 am
"Nuder är problemet - inte 40-talisterna." Idag utvecklar jag i en artikel på Sourze varför Pär Nuders samhällsmodell är problemet och inte de 40-talister han osmakligt har kallat "köttberg":
"Företrädare för en del ideologier tenderar att betrakta människor som kollektiv snarare än individer. Och ju mindre människor ses som individer, desto mindre blir också det individuella livet värt. Pär Nuders uttryck om 40-talisterna som "köttberg" går långt i den riktningen. Hundratusentals individer framställs som problem, som en hög död materia.
Att vi lever allt längre borde ses som en stor framgång för mänskligheten. Något är fundamentalt fel i ett samhälle där det framställs som ett stort problem. ...
I den västeuropeiska samhällsmodellen, som har drivits allra längst i Sverige, är tanken att staten ska ta hand om oss från vaggan till graven. ... Pär Nuder står för denna modell. Den politiker som spenderar mest framstår lätt som alla goda gåvors givare. Men det offentliga har inga egna pengar utan finansieras via skatten från dem som arbetar. Systemet är under press och Pär Nuder har rätt i att den ökar. ...
Låt de offentliga välfärdstjänsterna vara ett grundutbud. ... Låt oss som kan betala själva göra det.
Det talas nu om tvångsarbete för att rädda systemet. Gränserna ska stängas. Skattetrycket kan behöva höjas till 60 och 70 procent av ekonomin. Att sådant diskuteras visar att den stora staten är problemet, inte lösningen. Nu är hög tid att skifta successivt mot ett humanistiskt system med liten stat och privat välfärd. Där är människor av alla generationer resurser, inte problem."

Läs hela artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0