Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 02:01:06

05/03/2008 3:50:21 pm
I Resumé: Sensationella primärval i USA. John McCain har således vunnit tillräckligt med delegater för att säkra den republikanska nomineringen - och Mike Huckabee har nu slutit upp bakom honom. McCain är på väg hit till Washington DC för att träffa President George W Bush och få hans stöd.

Hillary Clinton lyckades vinna Ohio och Texas, om än med måttlig majoritet - i motsats till de flesta bedömningar. Obama leder fortfarande med samma antal delegater, men hans momentum kan ha hejdats. Bland de som bestämde sig de senaste dagarna, då Clinton gjorde kraftiga angrepp, stödde nästan 70 procent Clinton.

I veckans Resumé, som ska utkomma idag, skriver jag om primärvalen. Där påpekar jag att det ter sig mycket osannolikt att Clinton ska vinna Ohio och Texas... Som tur är har jag oförutsägbarheten som huvudtema i artikeln. Läs den här.

<-- Home
RSS 2.0