Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 01:24:36

13/03/2008 1:29:40 pm
Missförståndens debatt. Idag publiceras Michael Dauderstädts sista inlägg om reformer på Europaportalen. Han anser att jag är för vag rörande vilka reformer jag förordar för Europa i allmänhet och Tyskland i synnerhet. Det är inte direkt en punkt jag brukar få kritik för - tvärtom. Förklaringen är förstås att han i sitt första svar på min huvudartikel bemötte något jag inte egentligen skrev om.

Jag ombads skriva en artikel om hur viktiga reformer kan bli av, med fokus på Tyskland. Han bemötte med att resonera om vilka reformer detta skulle vara och påpeka att marknadsliberala reformer inte fungerar. En sorts goddag yxskaft, som jag dock bemötte i min andra replik. Förvisso saknar diskussionen inte intressanta poänger ändå, men den innehåller en onödig dos av att tala förbi varandra.

En intressant punkt är att Dauderstädt påpekar att de tyska socialdemokraterna visst är reformvänliga - i motsats till vad jag påstod - och påpekar att de vill ha bl a lagstagdad minimilön och mer omfattande offentlig barnomsorg. Min definition av reformer var att de skulle underlätta förändring, utveckling och skapande av välstånd. Det gör inte dessa. Med en sådan relativisering av begreppet blir diskussionen improduktiv. Vi måste rimligen resonera om reformer som skulle ha goda effekter, inte dåliga.

<-- Home
RSS 2.0