Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 02:00:18

15/03/2008 11:43:21 pm
Statsmonopolet säger att monopol är dåligt. Idag skrev således Stefan Carlsson, VD för Apoteket, samt Eva Fernvall, direktör på Apoteket, i Dagens Nyheter. De påpekade att det statliga apoteksmonopolet har varit skadligt för priser, sortiment, tillgänglighet och service. Precis som alltid med monopol, med andra ord. De förutspår förbättringar på alla dessa punkter när marknaden nu öppnas för konkurrens. Utmärkt tydlighet. Också intressant hur de statliga monopol som kommer att konkurrensutsättas anpassar sig. Detta budskap är rätt långt från Systembolagets kampanjer om den undergång som skulle vänta utan deras monopol.

<-- Home
RSS 2.0