Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 03:16:15

16/03/2008 10:58:10 pm
Tankesmedjor. Med anledning av Arenagruppens 10-årsjubileum och Timbros 30-årsdito har en viss debatt om tankesmedjor startat. Undertecknad bidrig på ett hörn hos Wolodarski i TV8 ikväll, med Håkan A Bengtsson från just Arenagruppen.

Oberoende tankesmedjor är naturliga delar av ett pluarlistiskt samhälle. I takt med att partierna blir med fokuserade på media och kampanj behövs fler som utvecklar verkliga idéer. Undertecknad har samarbetat med många tankesmedjor i olika länder och tror att just oberoendet - och det äkta engagemanget - är viktiga nycklar till framgång.

Timbro har en framgångsrik historia. Att socialismen stoppades och Sverige reformerades - och förbättrades - bidrog Timbro i hög grad till. Nya idéer, tydlig opinionsbildning, en vilja att tänka nytt, var viktiga delar. Detta håller många med om, men tillägger sedan ofta att det var förr, men nu är det inget vidare.

Isobel Hadley-Kamptz skriver i Expressen att den enda "samtidsrelevanta fråga" Timbro idag driver är integritetsfrågan. Utveckling i fattiga länder, framgångsrik reformstrategi, att äga sin inkomst, pluralism i kulturen - det är alltså irrelevant. Möjligen säger det mer om hennes intressen - eller så är det för att hon själv inte längre bidrar till Timbros verksamhet.

<-- Home
RSS 2.0