Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 13:25:32

18/03/2008 10:46:12 am
Reformer som leder till jobb. Igår talade grundaren av städfirman Städex, Thomas Borgström, efter mig i Trelleborg. Han berättade sitt företags intressanta historia. Han påpekade också att avdragen för hushållsnära tjänster har lett till en väldig ökning av efterfrågan och därmed nyanställningar i hans företag. Men han påpekade också att de har anställt fler unga som följd av de lägre arbetsgivaravgifterna för unga. Och att de har anställt ett par inom ramen för nystartsjobb. Bland åhörarna skruvade det socialdemokratiska oppositionsrådet något på sig...

<-- Home
RSS 2.0