Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 01:50:31

21/03/2008 9:36:22 am
Reformbanken. Igår lanserade Svenskt Näringsliv en Reformbank. Det är en webbplats som samlar många intressanta, genomförda reformer i olika länder. Tanken är att den ska utökas med fler exempel med tiden. Det finns också möjlighet att kommentera och diskutera. Undertecknad har bidragit med ett antal texter.

Till Reformbanken här - >

<-- Home
RSS 2.0