Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 03:07:09

22/03/2008 12:44:20 pm
Nyheternas hastighet... I det längre historiska perspektivet är det inte så länge sedan det tog tid för nyheter att färdas till och från Gotland - där undertecknad är under Påsken. För vissa förefaller detta tillstånd fortfarande vara gällande. I dagens Gotlands Tidningar skriver riksdagsledamoten Christer Engelhardt (s) att det är fel att utsätta Apoteket för konkurrens. Han påstår att Apoteket står för "hög kvalité, tillgänglighet, ett stort utbud av läkemedel och bra rådgivning". Uppenbarligen har inte nyheten att Apotekets ledning för några dagar sedan i DN bekände motsatsen på alla dessa punkter ännu kommit till Engelhardts kännedom...

<-- Home
RSS 2.0