Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:19:49

01/04/2008 10:23:15 pm
Reformer för konkurrenskraft. Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, har just publicerat en intressant rapport som går igenom ett par länder som har reformerat för att öka konkurrenskraften. Fokus är på reformer som vi kan lära av i Sverige.

Läs rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0