Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:34:13

11/04/2008 1:04:07 pm
Om fack och vård i nya Entreprenör. Idag kommer senaste numret av Entreprenör. Min ledare handlar om vilken positiv roll fackföreningar skulle kunna spela i samhället - om de bara släppte den gamla rollen. Och i kolumnen ställer jag frågorna: "Varför är inte svensk sjukvård en dynamisk exportbransch? Varför betraktas sjukvård i hög grad som en kostnad och ökad efterfrågan därmed som ett problem?" Efter att ha framfört några svar på detta beskriver jag kort sjukvårdsreformen i Nederländerna, som modell för Sverige. Ledaren kan läsas här och kolumnen här (Windows Vista) - kommer snart som pdf.

<-- Home
RSS 2.0