Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 14:20:15

12/04/2008 12:26:10 pm
Bra av Fp. Idag föreslår Tobias Krantz, riksdagsledamot och socialpolitisk talesman (fp), och Frida Johansson Metso, LUF-ordförande, att förtidspension för personer under 29 års ålder ska förbjudas. Antalet förtidspensionerade under 30 har som bekant tredubblats på just 30 år. Istället bör de erbjudas utbildning och matchning till arbete efter förmåga. Ett bra och viktigt förslag. Läs mer här.

<-- Home
RSS 2.0