Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:12:23

21/12/2004 11:40:50 am
Nuder hot mot framtidens välfärd. I Ekonomiekot på P1 intervjuades idag finansminister Pär Nuder, som talade om en ordentlig översyn av hela skattesystemet:
"Väl så viktigt att markera i det sammanhanget är att jag inte ser framför mig ett lägre samlat skatteuttag. Jag tror tvärtom att det i framtiden är säkert så att vi kan behöva tillföra mer resurser till framför allt omsorgen och vården. Vi vet att det runt hörnet väntar väldigt stora anspråk på välfärdstjänster inom de områdena och det ska på ett eller annat sätt finansieras. Så det blir inte tal om att se fram emot något långsiktigt lägre skatteuttag om vi vill upprätthålla de höga ambitioner på välfärdens område som vi socialdemokrater vill."
Fel på alla punkter. Sänkt skattetryck är det viktigaste som kan göras för Sveriges ekonomi. Höga skatter är inte garanten för god välfärd utan det främsta hotet mot den. Ett högt skattetryck ger låg tillväxt, färre nya jobb och bidragsberoende. Läs gärna detta tal av Dan Mitchell från the Heritage Foundation, om bland annat vikten av sänkt skatt. Inte minst listar han koncist de åtta sätt på vilka höga skatter förstör den ekonomiska utvecklingen. Vill man ha ökad välfärd är sänkt skattetryck den bästa vägen. Högre tillväxt innebär större totala resurser för bättre levnadsstandard. Det ger också fler medborgare mer pengar kvar att köpa privat välfärd för - vilket ger valfrihet och mer välfärd per krona.

<-- Home
RSS 2.0