Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 14:26:25

16/04/2008 2:27:07 pm
Sjunkande skattetryck men ökande skatteintäkter. Regeringen har gjort om formerna för den så kallade Vårpropositionen, bland annat så att den inte innehåller skarpa förslag. I de långsiktiga bedömningarna finns dock en hel del intressant, såsom att det samlade utanförskapet har minskat med 121 000 personer hittills.

Skattetrycket - de totala skatteintäkterna som andel av BNP - sjunker från 49,1 procent år 2006 till 46,6 procent 2010. Dock ökar de skatteintäkterna från 1423 miljarder till 1642 miljarder under samma tidsperiod. Detta reflekterar förstås bara att ekonomin, BNP, ökar snabbare än skatteintäkterna. Men man ska inte tro att det sjunkande skattetrycket innebär mindre skatteintäkter.

KI bedömer att utrymmet för reformer som inte behöver finansieras statiskt är 30 miljarder. I hög grad beror detta på ökande sysselsättning. I den riktiga statsbudgeten i höst kommer regeringen antagligen med nästa steg i jobbskatteavdraget. Men slutsatsderna i professor Sven-Olof Lodins studie förtjänar att upprepas: Nu är beskattningen av låginkomsttagare på EU-snittet, men beskattningen av medelinkomsttagare är 50 procent över.

Med andra ord - ta bort värnskatten. Den står för fem promille av skatteintäkterna, men är tung för dem som bär den.

<-- Home
RSS 2.0