Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 03:14:44

24/04/2008 4:20:05 am
Synlighet. Vad syns mest - en skattesänkning eller en bidragshöjning? För politiker är detta en relevant fråga. De vill självklart att medborgarna ska märka att de gör något. I Sverige kan det vara så att bidragshöjningar syns mer, eftersom hälften av skatterna är dolda - då syns det mindre tydligt om de sänks. På det viset kan de dolda skatterna i komination med politikers naturliga intresse av att vinna röster driva politiken mot mer av bidrag, med alla nackdelar det medför. Det är ett dilemma för regeringen, som sänker skatter. Låginkomsttagarna har fått större skattesänkningar än någonsin förr, men märker det knappt. George W Bush genomförde ett par skattesänkningar, men missade inte tillfället att visa det. Varje person som fick en sänkning fick en check i brevlådan med summan, undertecknad George W Bush. Och han blev återvald...

<-- Home
RSS 2.0