Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 10:38:42

27/04/2008 10:01:53 pm
Jämlikhet på tisdag. Några platser kvar till seminariet på tisdag om jämlikhet, läs mer här. På seminariet kommer flera vanliga föreställningar om jämlikhet att ifrågasättas:

- Inkomsterna i Sverige var jämlika redan före välfärdsstatens expansion på 1970-talet. Och reallönerna för låginkomsttagare steg mångdubbelt mer efter 1990-talets liberaliseringar än efter 1970-talets socialiseringar. Bidrar välfärdsstaten till jämlikhet?

- Iranska invandrare i Sverige tjänar cirka 40 procent mindre än infödda, men iranier i USA tjänar cirka 40 procent mer än infödda. Bidrar reglerad arbetsmarknad och generösa bidrag till ökad jämlikhet?

- Skillnaden i tillväxt mellan de länder som liberaliserade mest det senaste decenniet och de som liberaliserade minst motsvarar en välståndsförlust på 25 procent. Ojämlikheten i inkomster ökade inte mer i de liberaliserande länderna. Varför kräver inte vänstern liberaliseringar?

Välkommen!

<-- Home
RSS 2.0