Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 03:05:36

28/04/2008 4:02:18 pm
Det är kapitalet, dumbom! Den första publikationen i den nya serien från Munkhammar Advisory har lästs av relativt många på kort tid. Många positiva tillrop om initiativet. Bloggaren och ekonomen Stefan Karlsson känner sig nödgad att förtydliga att det inte är han som har skrivit. Annie Johansson, riksdagsledamot (c), har recenserat på sin blogg, läs här.

<-- Home
RSS 2.0