Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 04/10/2023, 02:31:58

29/04/2008 4:28:40 pm
Liberaliseringar bäst för låginkomsttagare. Det var temat för min presentation på dagens seminarium med Kebnekaisegruppen. Liberala Nyhetsbyrån distribuerade idag denna debattartikel med samma budskap. Dick Erixon har redan publicerat ett utförligt referat av arrangemanget med kommentarer av dagens evenemang - återkommer med dokumentation.

<-- Home
RSS 2.0