Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 11:09:30

01/05/2008 7:08:16 pm
Första maj. Valborg i Uppsala är sällan fel. Inte heller igår - första gången för min del sedan jag läste vid universitetet där. Mycket var detsamma - precis som dagens tal på första maj. Rörelsens dag känns dock inte riktigt lika angelägen för resten av landet. Gamla fanor och paroller. Krav på högre bidrag, mer pengar till AMS och högre skatter. Tydligast framstår avgrundsdjupet i sprickan mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet. De senare vandrar allt längre in i sin öken av orealism och populism. Mona Sahlin fick också möta en ny opinionsmätning som visar att svenska folket har betydligt större förtroende för Fredrik Reinfeldt. Det kanske är så att kombinationen av att regeringen har blivit varm i kläderna och att oppositionen granskas börjar verka.

<-- Home
RSS 2.0