Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 02:46:15

05/05/2008 9:54:28 pm
Reklam för Gosplan. Fackförbundet SEKO genomför just nu en reklamkampanj. Budskapet är att konkurrens är dåligt. Egentligen ska det bara finnas en leverantör av el. Och transporter. Och vägar. Ja, var ska gränsen gå? Det räcker väl med en bilmodell? Ett klädmärke? En matbutik (Konsum)? En hotellkedja?

Nej, allt sådant är de naturligtvis emot. Man brukar få höra att man ska inte överdriva, det är inte så de menar. De tycker bara att allt är bra just så som det är. Men bakom ett ställningstagande mot konkurrens på ett område finns en princip. Den som står för denna princip får stå för den hela vägen.

Bevisbördan måste alltid ligga hos den som vill förbjuda eller försvåra konkurrens. För om man inte gör något kommer alltid entreprenörer att vilja konkurrera om konsumenterna. Det krävs ett aktivt ingripande för att stoppa detta. Den som inte vill ha fri konkurrens vill ytterst ha centralplanering.

I hög grad är Europas historia präglad av kampen mellan ekononomiskt frihet och -förtryck. Konkurrensens motståndare har varit kyrka, kommunister och merkantilister. Och överallt där de har fått makt har fattigdom uppstått. Att Europa var den första världsdelen som reste sig ur fattigdom var en följd av att den ekonomiska friheten och konkurrensen bröt fram.

Mer om vad konkurrensen har gjort för Europa här.En av SEKO:s affischer

<-- Home
RSS 2.0