Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 02/12/2023, 12:51:05

05/05/2008 9:51:45 pm
Är sämre bättre? Mats Engström skriver på Aftonbladets (s) ledarsida att snart är Stockholm "ett reservat för rika". Orsaken är att det har blivit lättare för personer i förorter - som Östberga - att köpa sina lägenheter. Då tenderar de rusta upp husen så att de blir värda mer och priserna stiger. Engströms text är svår att tyda, lite vag och dunkel. Men undrar om det han faktiskt anser är att det vore bättre om hus förfaller så att priserna hålls nere. Gynnar det integrationen?

<-- Home
RSS 2.0