Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 10:25:13

09/05/2008 6:39:50 am
Tio år med euro - dags för Sverige? Idag är det Europadagen. Nu i maj råkar också Europas gemensamma valuta, euron, fylla tio år. I samband med detta publicerar Munkhammar Advisory en analys av eurons effekter hittills.

Idag vet vi mer än för fem eller tio år sedan. Den gemensamma valutan har bidragit till bättre makroekonomiska ramverk i Europa, och större stabilitet i tider av finansiell oro. Dessutom har euron bidragit till ökad handel, investeringar och pristransparens.

Sverige har haft högre tillväxt men sämre utveckling av sysselsättningen än euroområdets genomsnitt sedan 1999. Detta är följder av graden av strukturella reformer.
Om svensk ekonomi hade avvikit från euroområdets hade vi haft behov av en egen valuta och penningpolitik. Kronan och euron har dock följts åt närmast identiskt sedan 1999.

Flera studier har pekat på att euron kommer att ta över från dollarn som världsvaluta. Grannländer som Polen och Slovakien siktar på euro inom ett par år ? kanske även Danmark. Euroområdet utvecklas.

Läs rapporten, skriven av undertecknad och Fabian Wallen, här och debattartikeln i Dagens Industri här.

<-- Home
RSS 2.0