Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 10:37:32

09/05/2008 11:51:23 am
Inget skäl att stå utanför. Diagrammet nedan är från rapporten som presenterades idag. Det visar hur kronan och euron har utvecklats sedan 1999 i förhållande till dollarn.

Om dessa kurvor hade utvecklats tydligt olika hade det funnits goda skäl för Sverige att behålla kronan. Då hade uppenbart vår ekonomi avvikit från euroområdets genomsnitt och det funnits behov av nationall penningpolitik.

Som synes har euron och kronan utvecklats nästan identiskt. Det har på tio år inte funnits någon anledning att ha en nationell penningpolitik. Då finns ingen ekonomisk vinst med att stå utanför. Däremot förlorar vi med all sannolikhet en del handel, investeringar och inkomster.

<-- Home
RSS 2.0