Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 01:02:28

15/05/2008 1:21:53 pm
Stoppa tvångskassan! Idag lämnas utredningen om obligatorisk a-kassa till regeringen. Detta när ett stort antal personer har lämnat såväl facket som a-kassan. Det finns inga rimliga sakliga skäl för detta förslag, och både facket och näringslivet är emot. Vi borde ha mer frivillighet och valfrihet avseende ekonomisk trygghet, inte mindre. Vi har idag för små möjligheter att avstå från det som staten erbjuder. Vill jag inte ha a-kassa - och det vill jag inte - så måste jag få avstå. Dessutom är detta förmodligen det största hotet mot regeringens chanser att bli återvald.

<-- Home
RSS 2.0